Privacy- en Cookieverklaring

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door WWMB gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2018.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.wwmb.nl
De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt WWMB uit hoe en welke persoonsgegevens WWMB gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies.
Wanneer u contact met WWMB wilt opnemen middels het contactformulier, vraagt WWMB u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van WWMB.

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden

• om met u in contact te komen;
• het verrichten van de aangeboden diensten;
• levering en facturatie van onze diensten, ter uitvoering van uw verzoek;

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

• Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers of lezers;
• het optimaliseren van onze diensten;

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging en bewaartermijnen

WWMB neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Blijkt na contact dat u geen interesse heeft in de dienstverlening en producten van WWMB dan worden uw persoonsgegevens binnen een korte termijn verwijderd uit ons bestand.

Verstrekking aan derden

WWMB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.